Saturday, April 17, 2010

Vasota_वासोटा

वासोटा जि. सातारा

किल्ल्याचा प्रकार - गिरीदुर्ग (वनदुर्ग)

महादेव मंदिर, पाण्याचे टाके, नागेश्वर गुहा, बाबुखाड (कडा), जुना वासोटा आणि सभोवताली असलेले घनदाट जंगल.
गडावर इमरतींचे फारसे अवशेष शिल्लक नाहीत.


1 comment: