Thursday, April 15, 2010

भगवंतगड_Bhagwantgad

भगवंतगड

जि. सिंधुदुर्ग

किल्ल्याचा प्रकार - गिरिदुर्ग / कोकणातला किल्ला

पहाण्यासारखे - तटबंदी , भगवंत मंदिर, इमारतींचे काही अवशेष, विस्तिर्ण अश्या खाडीचे विहंगम दृश्य
No comments:

Post a Comment