Saturday, April 17, 2010

Varugad_वरूगड

वरूगड
जि. सातार ता. फलटण

किल्ल्याचा प्रकार - गिरिदुर्ग
जवळाचे गाव - गिरवी / जाधववाडा
पहाण्यासारखे - गडाची चहुबाजुने तटबंदी असलेलेई माची (आजही या माचीवर एक गाव वसलेले आहे), माचिचे प्रवेशद्वार, बालेकिल्ला प्रवेशद्वार, सदरेचे नविन बांधकाम, पाण्याची वि
No comments:

Post a Comment