Saturday, April 17, 2010

Vasantagad_वसंतगड

वसंतगड
जि. सातारा
जवळाचे गाव - तळबीड (सरसेनापती हंबिरराव मोहीते पाटील यांचे गाव)
किल्ल्याचा प्रकार - गिरिदुर्ग
अतिशय सोपी चढाई करून अर्ध्या तासात माथा गाठता येतो.
गडावर पहाण्यासारखे - उद्वस्त झालेले प्रवेशद्वारा - प्रवेशद्वारा शेजारील घुमटीतली गणेश मुर्ती, चंद्रसेन महाराजांचे मंदिर, वाड्याचे अवशेष, बुरुज, तटबंदी, पाण्याचा तलाव
No comments:

Post a Comment