Thursday, April 15, 2010

बाणकोट_Banacoat

बाणकोट

जि. रत्नागिरी ता. खेड

किल्ल्याचा प्रकार - भुईकोट / किना-यावरील किल्ला

पहाण्यासारखे - तटबंदी, भक्कम बुरूज, तटबंदीवरून दिसणारा अथांग सागर आणि सावित्री नदीची खाडी / हरिहरेश्वर

No comments:

Post a Comment