Tuesday, January 13, 2009

भगवंतगड

भगवंतगड
जि. - सिंधुदुर्ग
ता. - मालवण
जवळचे ठिकाण - मसुरे

कालावली नदीच्या अतिशय सुंदर अश्या किना-यावरील भगवंतगड आणि भरतगड हे समोरा समोरील किल्ले भरतगड च्या पायथ्याचे मसुरे येथे उतरून तरीने नदी ओलांडावी लागेल.

दुर्ग प्रकार - सागरी किना-यावरील किल्ला (गिरीदुर्ग)


कालवली नदीचे पात्र

No comments:

Post a Comment